Play is the highest form of research.

// HOME AT WORK *** JOHN GEBRUIKT ZIJN HUIS ALS ATELIER & ZIJN ATELIER ALS ** laboratorium = PROEFSTATION ** de resultaten de proeven worden verkocht in tentoonstellingen //